คุณมีรูปร่างแบบไหน

body shape

คนส่วนใหญ่เชื่อว่า การมีน้ำหนักเกินเป็นผลเสียต่อสุขภาพ แต่ในปัจจุบันมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่า มีการสะสมไขมันที่ส่วนใดของร่างกายจะเป็นกุญแจที่ทำนายถึงความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพในอนาคตได้

คนที่สะสมไขมันไว้รอบท้องและอก รอบอวัยวะภายใน เช่น หัวใจ มีรูปร่างคล้ายผลแอปเปิ้ล

คนที่สะสมไขมันไว้ที่สะโพกและต้นขา มักอยู่ใต้ชั้นผิวหนัง มีรูปร่างแบบลูกแพร์หรือลูกชมพู่เพชร

ข่าวดีสำหรับคนที่มีไขมันเกินและสะสมที่ส่วนล่างของร่างกาย จะไม่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เมื่อเปรียบเทียบน้ำหนักตัวที่ใกล้เคียงกันระหว่างคนทั้งสองรูปร่าง คนที่สะสมไขมันไว้รอบท้องและอก มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคอัมพาต โรคเบาหวาน ภาวะความดันโลหิตสูง โรคถุงน้ำดี และภาวะโคเลสเตอรอล(ไขมัน)ในเลือดสูง มากกว่าคนที่สะสมไขมันไว้รอบสะโพกและต้นขาคนที่มีรูปร่างแบบผลแอปเปิ้ลแม้ว่าจะมี

น้ำหนักตัวโดยรวมที่เหมาะสมแต่ก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อโรค

คุณจะเปลี่ยนแปลงรูปร่าง เมื่อคุณลดน้ำหนักหรือไม่ ? ขึ้นอยู่กับว่ามีรูปร่างแบบไหนเมื่อคุณมีรูปร่างแบบแอปเปิ้ล การลดน้ำหนักจะทำให้คนนั้นลดไขมันที่ส่วนบนของร่างกาย ดังนั้น มีรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปและลดความเสี่ยงต่อโรคได้ คนที่มีรูปร่างแบบลูกชมพู่เพชร การลดไขมันที่ส่วนบนของร่างกาย แม้ว่าเขาจะลดน้ำหนักได้แต่รูปร่างโดยรวมของเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงมากนักในระยะสั้น

ภาวะน้ำหนักเกินหรืออ้วนจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยเฉพาะผู้ที่อ้วนแบบมีไขมันสะสมกลางลำตัว รอบท้องและอก จะมีรูปร่างคล้ายผลแอปเปิ้ล จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด มากกว่าผู้ที่มีไขมันสะสมตามสะโพกและต้นขา จะมีรูปร่างเหมือนลูกแพร์